ZAPISY

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną przez stronę https://zapisy-online.media-projekt.pl oraz osobiście w dniu zawodów. Sekretariat czynny od 09.00 w dniu zawodów.
Koniec zapisów dzieci i młodzieży godzina 09.30!!!
Koniec zapisów biegu głównego godzina 10.15!!!
Koniec elektronicznych zapisów biegu głównego dwa dni przed zawodami.
Link do strony biegu: https://facebook.com/BiegImJerzegoKortza/
Każdy zawodnik otrzyma jeden numer startowy na cały cykl, który obowiązkowo, zwraca po każdym biegu. W przypadku niezwrócenia numeru zawodnik może zostać zdyskwalifikowany przez organizatorów cyklu.

Pomagają nam:

ORGANIZATORZY:

Trygław
CKS
Rada Osiedla Słoneczne

PARTNERZY:

MSiT
Rzadowy Program KLUB Witaj W Klubie
Ludowe Zespoły Sportowe
LepszyProjekt