Dane Klubu

Rejestracja: ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych UM w Szczecinie pod nr 109 z dnia 22 lutego 2012 roku
Regon: 321193000
NIP: 9552332466
Konto: PKO BP SA 10 1020 4812 0000 0802 0119 9777

Władze Klubu:
Zarząd:
Karol Radzimski – prezes UKK CKS Trygław
Wiesław Klakowicz – sekretarz
Wojciech Arendarski –członek zarządu

Pomagają nam:

ORGANIZATORZY:

Trygław
CKS
Rada Osiedla Słoneczne

PARTNERZY:

MSiT
Rzadowy Program KLUB Witaj W Klubie
Ludowe Zespoły Sportowe
LepszyProjekt