Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza 27.10.2019:

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza 17.11.2019:

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza 26.01.2020:

Pomagają nam:

ORGANIZATORZY:

Trygław
CKS
Rada Osiedla Słoneczne

PARTNERZY:

MSiT
Rzadowy Program KLUB Witaj W Klubie
Ludowe Zespoły Sportowe
LepszyProjekt