1. ORGANIZATORZY:

  UKK CKS Trygław
  Współorganizacja:
  Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Gryfino), Dariusz Saniewski, CKS Szczecin

 1. CEL IMPREZY
  • propagowanie aktywnego stylu życia,
  • zachęcanie do korzystania z roweru jako środka rekreacji i transportu
  • propagowanie aktywności w okolicznych terenach zielonych i przywołanie zasad ich ochrony.
 1. MIEJSCE i TERMIN:

  ul. Chłopska za os. Bukowym (rejon ogródków działkowych)
  16 kwietnia (sobota) 2016r. - start godz. 11.00

 1. ZAPISY:
  • przez panel elektroniczny do dnia 14 kwietnia 2016 (do godziny 23:59 – termin bezwzględny)
  • wpłata na konto 10 1020 4812 0000 0802 0119 9777 (koniecznie z dopiskiem Bukowina)
  • w dniu startu, w biurze zawodów (Droga Górska- przedłużenie ul. Chłopskiej) w godzinach 9:30-10:30.
 1. TRASA:

  Przebiegać będzie szlakami i drogami zlokalizowanymi w obrębie Puszczy Bukowej. Nawierzchnia tras różnorodna (drogi utwardzone, ścieżki leśne)
  Dystanse: 5,2km bieg - 19km rower – 2,6km bieg.

 1. UCZESTNICTWO

  Startować może każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców. Wszyscy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w trakcie oraz przed i po zawodach.

  • Weryfikacja zawodników w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji należy posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem lub legitymację szkolną oraz oświadczenie rodziców – osoby niepełnoletnie.,
  • Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy. START BEZ KASKU NIEMOŻLIWY !!!
  • Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym nie na swoim stanowisku organizator nie ponosi odpowiedzialności.
   - Każdy z uczestników biorących udział w zawodach zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia potwierdzając to własnym podpisem składanym na karcie zgłoszeniowej.
  • Zawody odbędą się według przepisów i ustaleń niniejszego regulaminu.
 1. ZASADY KLASYFIKACJI:
  • każdy uczestnik KROSU będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN oraz dodatkowo w kategoriach:
   • kobiet: 16-29; 30-49; 50<
   • mężczyzn: 16-19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70<.
 1. OPŁATY:

  30 zł - przy zapisach elektronicznych na konto:
  10 1020 4812 0000 0802 0119 9777 (koniecznie z dopiskiem Bukowina), a w dniu startu w sekretariacie zawodów w godzinach 09:30 – 10:30.
  W ramach opłaty startujący otrzymują: opiekę medyczną, oznakowaną trasę, posiłek regeneracyjny, napoje, pamiątkowe gadżety, słodycze.

 1. NAGRODY:

  1-3 w kategoriach OPEN oraz w pozostałych kategoriach medale i upominki. Dla wszystkich uczestników przewiduje się medale za udział w imprezie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Zgłaszający się do biegu potwierdza, że zna regulamin imprezy.
  • Organizatorzy nie odpowiadają za zaistniałe wypadki powstałe z winy startujących
  • Przewidziany elektroniczny pomiar wyników.
 1. GRUPA ORGANIZACYJNA:

  UKK CKS „Trygław” - odpowiedzialny Karol Radzimski tel.505-088-941, mail: belferus@op.pl
  Małgorzata, Lidia, Darek z ekipą, Waldemar z rodziną, Karol, Czesław i wszyscy chętni.
  http://www.tryglaw.org.pl/
  http://www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl

Pomagają nam:

ORGANIZATORZY:

Trygław
CKS
Rada Osiedla Słoneczne

PARTNERZY:

MSiT
Rzadowy Program KLUB Witaj W Klubie
Ludowe Zespoły Sportowe
LepszyProjekt