Regulamin 2014/2015

BUKOWY KROS GÓRSKI im. JERZEGO KORTZA 2014/1015

Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia i propagowanie aktywności biegowej wśród dorosłych,dzieci i młodzieży.
Miejsce imprezy:
Start i meta w rejonie SP 74 na Os. Bukowe. Bieg główny o godzinie 11.00
Grupy dzieci i młodzież od 10.00

Sekretariat:
czynny od 8.30. Koniec zapisów na 15 ‚ przed startem.

Uczestnictwo:
Startować może każdy , kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców. Za zorganizowane grupy uczniów odpowiadają opiekunowie. Wszyscy startują na własną odpowiedzialność.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w trakcie oraz przed i po biegu.
Kategorie i dystanse:
Biegi będą rozgrywane w kategorii dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn.
Szkoły Podstawowe ( dziewczęta i chłopcy)-1000 metrów
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ( dziewczęta i chłopcy ) 2,5 km
Dystans 2,5 km-poza szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi rozgrywany będzie w kategorii otwartej.
Bieg Główny- 10 km na starej trasie

Kategorie wiekowe na dystansie głównym

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i starsi
  • wygraj z Karolem ( prawo startu w tej kategorii dla mężczyzn od 50 i kobiet od 40 roku życia) kategoria niezależna od kategorii wiekowych. Liczy się tylko ilość punktów.

Punktacja:
Zajęte miejsce na mecie oznacza jednocześnie ilość zdobytych punktów. Zwycięża zawodnik z mniejszą ilością punków.
Do punktacji wlicza się 5 najlepszych z 8 biegów.

Opłaty startowe:
Start na dystansie głównym i 2,5km( kategoria otwarta)-10 zł
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na dystansie od 1km-2,5 km-3 zł
Wydany nr startowy obowiązuje na cały cykl.

Nagrody:
bieg główny
-1 miejsce w kategorii puchar, dyplom i upominek ( po zakończeniu cyklu )
-2,3 miejsce w kategorii dyplom lub puchar i upominki ( po zakończeniu cyklu)

bieg otwarty 2,5 km
3 najlepsze kobiety i 3 mężczyzn -puchary, dyplomy i upominki

kategoria szkół
1-3 miejsce puchary i dyplomy oraz upominki
4-6 miejsce medale oraz upominki

Postanowienia końcowe:
Impreza nie jest ubezpieczona
. Zgłaszający się do biegu potwierdza, że zna regulamin imprezy.
Organizatorzy maja prawo do zmiany terminów rozgrywania biegów- informacja na stronie klubu.
Nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w szatni
Nie odpowiadają za zaistniałe wypadki powstałe z winy startujących.

Grupa organizacyjna:
UKK CKS „Trygław”-odpowiedzialny Karol Radzimski tel.505-088-941, mail- belferus@op.pl
Centrum Kształcenia Sportowego, animatorzy CKS
Irena Kortz ( honorowy członek grupy )

Pomagają nam:

ORGANIZATORZY:

Trygław
CKS
Rada Osiedla Słoneczne

PARTNERZY:

MSiT
Rzadowy Program KLUB Witaj W Klubie
Ludowe Zespoły Sportowe
LepszyProjekt