Terminy

Terminy tegorocznego cyklu:

2014
8 listopada
13 grudnia

2015
11 stycznia
22 lutego
8 i 22 lutego
19 kwietnia
10 maja
uroczysta podsumowanie- ( czerwiec-do ustalenia)

Pomagają nam:

ORGANIZATORZY:

Trygław
CKS
Rada Osiedla Słoneczne

PARTNERZY:

MSiT
Rzadowy Program KLUB Witaj W Klubie
Ludowe Zespoły Sportowe
LepszyProjekt